Fusie - R.S.C. / R.V.S.V.

Fusie R.S.C. / R.V.S.V.

Het Rotterdamsch Studenten Corps en de Vrouwelijke Rotterdamsche Studenten Vereeniging bevinden zich op een bijzonder moment in hun historie. In september 2017 zal het eerste gemengde jaar aan bij de vereniging aankomen. Op deze pagina komen enerzijds de beweegredenen voor de fusie aan bod, anderzijds worden vragen over de toekomst beantwoord.

“Vooruitstrevend zonder onze geschiedenis te vergeten”

Het R.S.C. en R.V.S.V, respectievelijk 104 en 101 jaren oud, zetten in 2017 een radicale koerswijziging in. Een koerswijziging waarvan gezegd wordt dat het een aderlating in tradities gaat veroorzaken. Van dit ogenschijnlijke verlies is echter geen sprake. Twee ongemengde verenigingen zullen samensmelten tot één, waarin alle waardevolle tradities uit beide verenigingen zullen voortleven. De vereniging zal worden gekenmerkt door het rijkste verenigingsleven van Rotterdam. Door de vergrootte diversiteit zal dit alleen maar toenemen in de komende jaren. Denk aan meer onderverenigingen, meer disputen en meer gezelschappen, die jouw studententijd onvergetelijk maken!

De fusie start juist op dit moment omdat het de wensen van de moderne student weergeeft en omdat de stad Rotterdam zich razendsnel ontwikkelt. Momenteel is iets meer dan de helft van de studenten vrouw in Rotterdam. Deels vanwege deze trend bij de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam, kan men spreken van gelijkwaardige verenigingen. Studie wordt jaarlijks steeds wat belangrijker, de propedeuse behalen in het eerste jaar is de norm. Daarnaast is de stad in beweging: steeds meer bedrijven vestigen zich in Rotterdam, de architectuur ontwikkelt zich snel en Rotterdam krijgt dan ook telkens meer internationaal aanzien. Juist daarom ligt er nu prachtige kans voor het R.S.C./R.V.S.V.

Net als de vereniging, gaat de Sociëteit een bijzondere tijd tegemoet. Het streven is om in 2018 de Sociëteit, middels een verbouwing, efficiënter en sfeervoller in te richten. Een plek die centraal staat in het leven van de student, een plek waar alle leden van de vereniging zich thuis voelen.

Met 1500 leden is het R.S.C./R.V.S.V. de grootste studentenvereniging van Rotterdam. De vereniging telt in totaal 4 families, 15 disputen, 82 jaarclubs en rond de 100 huizen. De statistieken zijn leuk om in gedachten te houden, maar het gaat uiteraard om de inhoud van jouw studententijd bij de vereniging. Onze Sociëteit, gevestigd in hartje Kralingen, is verschillende dagen per week open. Op deze avonden kunnen leden borrelen op de Sociëteit, zo hebben we gemengde en ongemengde borrelavonden, en worden er studie-gerelateerde evenementen georganiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven en oud-leden. Daarnaast is de Studentendiscotheek Bikini iedere week open, waar alle Rotterdamse studenten welkom zijn. Binnen de vereniging worden er unieke kansen geboden om jezelf te ontplooien. Zo worden er jaarlijks talloze evenementen georganiseerd vanuit de vereniging: de Sinterklaasintocht in Rotterdam, de dodenherdenking in Kralingen, het Kroon Festival en de Philips Innovation Award. Ook wordt er veel vrijwilligerswerk gedaan vanuit de Stichting Betrokken Student en Hermes voor KWF. Zo laat het R.S.C./R.V.S.V. ook ver buiten de Sociëteit zijn sporen achter.

Naast de bestaande kansen, zal het aankomende jaar de eerste zijn die de gemengde vereniging voor vijf jaar gaan meemaken. De angst van aankomend studenten dat er sprake zal zijn van een overgangsfase is begrijpelijk, maar niet nodig. Afgelopen jaren zijn de verenigingen al tekens dichter naar elkaar toe gegroeid, middels gemengde avonden en commissies. De fusie is dan ook een logisch vervolg op de ontwikkelingen van afgelopen jaren. Beide verenigingen kennen een rijk gevulde jaaragenda, gecombineerd staat dit garant voor een ontzettend divers en compleet jaar.